Makine Daireli Asansörler

MAKİNE DAİRELİ ASANSÖRLER ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA EN SIK KULLANILAN SİSTEMLERDİR. ÇALIŞMA PRENSİPLERİ TEMEL OLARAK BİR MAKİNE-MOTOR MEKANİZMASININ MAKARA VE HALATLAR ARACILIĞIYLA ASANSÖR KABİNİNE HAREKET GÜCÜ (TAHRİK) VERMESİNE DAYANIR.

Makine daireli asansörler; Asansör tahrik makinasının asansör kuyusunun üzerinde teşkil edilmiş bir oda içerisine bulundurulduğu asansör tipidir. Bu şekilde inşa edilen asansörler, insan asansörleri, yük asansörleri, araç asansörleri, sedye asansörleri, servis asansörleri gibi taşıma amaçlarına göre sınıflandırılabilirken, kontrol tarzına göre de çift hızlı, VVVF hız kontrollü olarak sınıflandırılabilirler.

Bu asansör tipleri kendi içlerinde “dişlili,” “dişlisiz” olmak üzere iki gruba ayrılır. Dişlili asansörler, 75 metrenin altında seyir mesafesine sahip yapılarda ve saniyede 1,60 metrenin altında hızların yeterli görüldüğü durumlarda tercih edilir. Dişlisiz asansörler ise, gökdelenler, baraj gövdeleri ve gözlem kuleleri gibi daha uzun seyir mesafeleri varsa ve asansörlerde daha yüksek hızlar gerekiyorsa kullanılır.

Asansör makine dairesi, asansör kuyusunun bir parçası olarak genellikle kuyu üstünde bulunan, asansör makinesi ve asansör teçhizatının içinde bulunduğu makine dairesinin de incelenmesi gerekir. Makine dairesi, asansör hızı ve beyan yükü olarak adlandırılan asansör yüküne göre belirlenmesi gereken bir alandır. Bu alanın dış etkenlerden korunmuş rutubetsiz, yeteri aydınlıkta  iyi havalandırılan, ortam sıcaklığı +5~+40 derece arasında korunabilen, ses ve titreşimleri önleyecek şekilde düzenlenmiş olması gerekir.

İyi bir asansör; yüksek kapasiteli, rahat, kullanışlı ve ekonomik işletim sağlamalıdır. İvmelenme ve frenleme rahatsız etmeyecek düzeyde ve kesin durmayı sağlayacak şekilde olmalıdır. Ayrıca elektrik tahrik sistemi, az masraflı ve verimli olmalıdır. Bakım masrafları da düşük düzeyde olmalıdır.

Tahrik sistemi, kabinin sadece yukarı-aşağı yönde gitmesini sağlamayıp, içindeki yolcuların da rahatsız olmayacağı bir konforu vermelidir. Eğer kabin hızı, kontrol edilemez değerlere ulaşırsa insan vücudu rahatsız olur; iç organları vücut içinde hareket eder.

Asansör sistemlerinde iki türlü tahrik sistemi mevcuttur. Bunlar: Elektrikli tahrik ve hidrolik tahriktir.

Benzer Ürünler

öne çıkan ürünlerimizden bazıları